Tilaukset myös soittamalla 0451582631 ja sähköpostilla info@korupajamariansydan.fi

Protestanttisuus - mitä se on?

Alkuperä ja historia:
Protestanttisuus syntyi 1500-luvulla, kun Martti Luther ja muut uskonpuhdistajat alkoivat kyseenalaistaa katolisen kirkon oppeja ja käytäntöjä. Tämä ajanjakso tunnetaan nimellä uskonpuhdistus. Uskonpuhdistajat pyrkivät palauttamaan kristinuskon alkuperäisiä periaatteita ja korostamaan Raamatun auktoriteettia uskon ja opin lähteenä.

Keskeiset periaatteet: Sola Scriptura, Sola Gratia, ja Sola Fide:
Protestanttisuuden kolme perustavaa periaatetta ovat "yksin kirjoitus" (sola scriptura), "yksin armo" (sola gratia), ja "yksin usko" (sola fide). "Yksin kirjoitus" tarkoittaa Raamatun ainutlaatuista asemaa kristillisenä auktoriteettina. Tämä periaate antaa jokaiselle uskovalle mahdollisuuden lukea ja tulkita Raamattua itsenäisesti. "Yksin armo" ja "yksin usko" korostavat, että pelastus tulee yksin Jumalan armosta, eikä ihmisen omilla teoilla ole vaikutusta pelastukseen.

Monimuotoisuus ja eri suuntaukset:
Protestanttisuus ei ole yhtenäinen liike, vaan se on jakautunut useisiin eri kirkkokuntiin ja suuntauksiin, kuten luterilaisuuteen, kalvinismiin, anglikaanisuuteen ja metodismiin. Nämä eri suuntaukset voivat vaihdella sekä opin että käytäntöjen suhteen, mutta niillä kaikilla on yhteinen juuri uskonpuhdistuksessa.

Pappeuden yleisyys:
Protestanttisuus korostaa pappeuden yleisyyttä, mikä tarkoittaa että jokainen uskova on kuin pappi. Tämä avaa mahdollisuuden yksilölliseen hengelliseen tutkimukseen ja omalle raamatuntulkinnalle, sekä suoran, välittäjättömän suhteen luomiseen Jumalan kanssa.

Seurakunnan rooli:
Protestanttiset kirkot näkevät seurakunnan paikkana, jossa uskovat voivat kokoontua yhteisöllisesti. Seurakunnassa uskovat voivat osallistua jumalanpalveluksiin, opiskeluun, rukoukseen ja palvelutyöhön, ja tukea toisiaan hengellisessä kasvussa.

Erityispiirteet ja kehitys:
Vaikka kaikki protestanttiset kirkot jakavat yllämainitut perusperiaatteet, ne voivat korostaa erilaisia aspekteja tai lisätä muita käytäntöjä ja oppeja. Esimerkiksi luterilaisuus korostaa sakramenttien, kuten kasteen ja ehtoollisen, merkitystä, kun taas kalvinismi painottaa Jumalan suvereeniutta.

Protestanttisuus on kristinuskon suuntaus, joka juontaa juurensa 1500-luvun uskonpuhdistuksesta. Se korostaa Raamatun auktoriteettia, pelastuksen tulevan yksin Jumalan armosta ja uskon kautta, sekä pappeuden yleisyyttä. Vaikka protestanttisuus on monimuotoinen ja sisältää useita eri suuntauksia ja kirkkoja, ne kaikki yhdistää yhteinen halu palata kristinuskon alkuperäisiin periaatteisiin.

Lahjakortti